Published by Heike Paberits on

Meie Küla Tänav kogub Teie isikuandmeid, kui Te kasutate meie kodulehel olevat online broneerimissüsteemi, ning töötleb neid viisil ja eesmärgil, mis on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Meile on oluline kaitsta Teie isikuandmeid ja privaatsust ning seetõttu olemegi koostanud käesoleva privaatsuspoliitika.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Meie Küla Tänav kogub Teie isikuandmeid, kui Te broneerite mängutoa meie online broneerimissüsteemi kaudu. Broneerimisel on vajalik sisestada teatud isikuandmed, mida me kasutame selleks, et mängutuba just Teile broneerida ning et osutada teile mängutoa teenust.

Meie Küla Tänav OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Meie Küla Tänav OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Meie Küla Tänav kogub ja töötleb isikuandmeid, mida Te sisestate meie broneerimissüsteemi ankeeti. Ankeeti täites on vaja sisestada järgnevad isikuandmed:

  • Sünnipäevalaste nimed
  • Vanema nimi
  • Telefoninumber
  • E-posti aadress

Meil on vaja koguda eelnimetatud isikuandmeid selleks, et mängutuba just Teile broneerida ja osutada Teile mängutoa teenust. Broneeringut tehes Te kinnitate, et olete tutvunud käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega ning mõistate selle sisu.

Te ei ole kohustatud nimetatud isikuandmeid Meie Küla Tänavale avaldama, kuid isikuandmete esitamata jätmine võib põhjustada olukorra, kus me ei saa Teile mängutoa teenust osutada.

Broneeringut tehes Te kinnitate, et vastavad isikuandmed on korrektsed ja et Te ei ole teadlikult esitanud valesid isikuandmeid. Valede isikuandmete esitamine võib põhjustada olukorra, kus me ei saa Teile mängutoa teenust osutada.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Eelnevalt nimetatud isikuandmete esitamine on vajalik selleks, et sõlmida meiega mängutoa teenuse osutamise leping. Me kasutame Teie isikuandmeid:

  • Mängutoa broneerimiseks
  • Mängutoa teenuse osutamiseks

Seega Meie Küla Tänav töötleb Teie isikuandmeid Teiega lepingu sõlmimiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks.

ISIKUANDMETE KOGUMISE ALLIKAD

Me kogume kõik Teie isikuandmed otse Teilt. Me ei kogu isikuandmeid mitte ühestki teisest allikast.

LIGIPÄÄS ISIKUANDMETELE

Teie isikuandmetele on ligipääs ainult sellistel Meie Küla Tänava töötajatel, kellel on vaja töödelda Teie isikuandmeid selleks, et mängutuba Teile broneerida ja Teile mängutoa teenust osutada. Lisaks tagame ligipääsu Teie isikuandmetele isikutele, kellel on selleks õigus tulenevalt seadusest.

Me ei edasta Teie isikuandmeid väljaspoole Eestit.

ISIKUANMETE SÄILITAMINE

Meie Küla Tänav säilitab Teie isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik, et Teile mängutoa teenust osutada või kuni see on seadusega nõutud.

ISIKUANDMETE TURVALISUSE TAGAMINE

Meie Küla Tänav rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid kaotsimineku ja ilma loata avalikustamise või juurdepääsu eest. Kui me kasutame teenusepakkujatena kolmandaid isikuid ja võimaldame neile ligipääsu Teie isikuandmetele, me veendume esmalt, et neil on kasutuses sarnased tehnilised ja korralduslikud meetmed.

OMA ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE

Kui teil on küsimusi, kommentaare, kaebusi, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@meiekulatanav.ee

Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda, õigus isikuandmete parandamisele, õigus isikuandmete kustutamisele ja õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Samuti on Teil õigus esitada vastuväiteid. Palun mõistke, et meie võimalused toimida vastavalt Teie õigustele võivad olla piiratud tulenevalt meie kohustustest või isikuandmete töötlemise eesmärgist.

Tutvu ka meie kasutustingimustega.

Categories: Uncategorized